2.1.10/2017 Набавка материјала за зимско одржавање путева

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Набавка број 2.1.10/2017
Партија 1: Набавка индустријске соли за зимско одржавање путева
Партија 2: Набавка млевеног каменог агрегата за зимско одржавање путева

Партија 1: Набавка индустријске соли за зимско одржавање путева

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ
Образац структуре цене можете преузети ОВДЕ.
Образац понуде можете преузети ОВДЕ
Модел уговора можете преузети ОВДЕ

Партија 2: Набавка млевеног каменог агрегата за зимско одржавање путева

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
Образац структуре цене можете преузети ОВДЕ.
Образац понуде можете преузети ОВДЕ.
Модел уговора можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ