Nabavka zanatskih radova na stambenoj zgradi kod crkve u Kosjeriću otvorena do 14. aprila 2014.g.

 

Naziv nabavke:  

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka zanatskih radova na stambenoj zgradi kod crkve u Kosjeriću.

 
     
Datum:  03. april 2014. godine
     
Zavodni broj nabavke:  404-24/2014 
     
Redni broj nabavke u Planu za 2014. g.:  1.3.2/2014  
     
   

Opština Kosjerić vrši nabavku zanatskih radova na stambenoj zgradi kod crkve u Kosjeriću.  , na osnovu Polugodišnjeg plana januar - jun  2014. godine.

U prilogu je poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija.

 
 
Poziv za podnošenje ponuda
 
Konkursna dokumentacija