Nabavka 2012.: Adaptacija i tekuće održavanje školskih objekata u opštini Kosjerić

Opština Kosjerić
Javni pozivi
                                                                         
 
 
  Petak, 20. jul 2012. g.
 
Kosjerić. Potrebno je da nam, do utorka 31. jula 2012. godine do 10:00 časova, dostavite ponudu za izvođenje radova na adaptaciji i tekućem održavanju školskih objekata u opštini Kosjerić prema predmeru radova i obrascu ponude dostavljenim uz zahtev. U postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača primenjivaće se kriterijum najpovoljnije cene. Ponudu dostaviti na adresu:
 
Opštinska uprava Kosjerić, Služba za urbanizam i infrastrukturu,
Olge Grbić broj 10, sa naznakom
"PONUDA za adaptaciju školskih objekata- ne otvaraj".
 
Otvaranje ponuda obaviće se u utorak 31. jula 2012. godine u 10:30 časova u sali broj 5 opštine Kosjerić.
 
Kontakt osoba: Milunika Marić 069/82 56 259