Nabavka 2012.: Izrada i isporuka tabli sa nazivima ulica i kućnim brojevima

Opština Kosjerić
Javni pozivi
                                                                         
 
 
  Sreda, 18. jul 2012. g.
 
Kosjerić. Potrebno je da nam do ponedeljka 30. jula 2012. godine do 10:00 časova, dostavite ponudu za izradu i isporuku tabli naziva ulica i kućnih brojeva, prema specifikaciji dostavljenoj u prilogu zahteva. U postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača primenjivaće se kriterijum najpovoljnije cene. Ponudu dostaviti na adresu: 
 
Opštinska uprava Kosjerić, Služba za urbanizam,
Olge Grbić broj 10, sa naznakom
"Ponuda za table naziva ulica i kućnih brojeva - Ne otvaraj".
 
Otvaranje ponuda obaviće se u ponedeljak 30. jula 2012. godine u 10:30 časova u sali broj 5 opštine Kosjerić. 
Kontakt osoba: Milunika Marić, telefon: 069/82 56 259