Четвртак, 15.11.2018. Званична презентација Општине Косјерић

Lokalni izbori 2013. godine

Opština Kosjerić
Lokalni izbori 2013. godine
                                                                         
 
 
 
Ponedeljak, 08. april 2013. g.
Kosjerić. OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ, NA OSNOVU ČLANA 8. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA (''SLUŽBENI GLASNIK RS'', BROJ 129/07, 34/2010, ODLUKA US I 54/2011), I ODLUKE PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE 01 BROJ 013-1428/13 OD 05. APRILA 2013. GODINE (''SLUŽBENI GLASNIK RS'' BROJ 31/2013) O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 26. MAJ 2013. GODINE, OBJAVLJUJE
 
J A V N I   O G L A S
 
POZIVAJU SE GRAĐANI SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ DA MOGU IZVRŠITI UVID U BIRAČKI SPISAK I TRAŽITI UPIS, BRISANJE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU BIRAČKOG SPISKA SVAKOG RADNOG DANA I SUBOTOM OD 7,00 DO 15 ČASOVA, ZAKLJUČNO SA 22. 05. 2013. GODINE U 24,00 ČASA KADA ĆE BIRAČKI SPISAK BITI ZAKLJUČEN.
 
ZAHTEV ZA UPIS, BRISANJE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU U BIRAČKOM SPISKU PODNOSI SE OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE KOSJERIĆ-MATIČNA SLUŽBA. POZIVAJU SE LICA KOJA ZAKLJUČNO SA 26. 05. 2013. GODINE STIČU PUNOLETSTVO DA SE PRIJAVE ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK. OBAVEŠTAVAJU SE PUNOLETNA RASELJENA LICA PRIVREMENO ODSELJENA IZ STALNOG MESTA BORAVKA DA MOGU BITI UPISANA U BIRAČKI SPISAK OPŠTINE KOSJERIĆ UKOLIKO SU SA TIM STATUSOM PRIJAVLJENI U POLICIJSKOJ STANICI KOSJERIĆ.
 
OD PROGLAŠENJA IZBORNE LISTE PRAVO NA UVID I NA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZMENU BIRAČKOG SPISKA, IMA I PODNOSILAC IZBORNE LISTE, PO ISTOM POSTUPKU KAO I GRAĐANI. UZ ZAHTEVE SE PRILAŽU POTREBNI DOKAZI.
 
NAKON ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA ZAHTEVE ZA PROMENE U BIRAČKOM SPISKU GRAĐANI MOGU PODNETI OPŠTINSKOJ UPRAVI – MATIČNOJ SLUŽBI NAJKASNIJE 48 SATI PRE DANA ODREĐENOG ZA ODRŽAVANJE IZBORA.
 
OPŠTINSKA UPRAVA KOSJERIĆ
01 BROJ 013 – 1/2013
OD 08. 04. 2013. GODINE

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 13/2018
  (06.11.2018. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------