ATRAKTIVNA LOKACIJA ZA NOVE INVESTICIJE

Opština Kosjerić

 

 

30. avgust 2011. godine

Kosjerić. Opština Kosjerić poziva sve zainteresovane investitore da svoj biznis započnu u Kosjeriću, na veoma atraktivnoj lokaciji koja se nalazi pored magistralnog puta M21 ( put od Valjeva prema Požegi) sa jedne strane i glavne ulice sa druge strane. Razlozi za investiranje bas na ovom mestu su i - blizina pruge Beograd-Bar, blizina benzinske pumpe, motela »Izvor« (vlasnika Millijana Stojanića, čuvenog maga u oblasti kulinarstva), efikasnost lokalne administracije i posebne pogodnosti za investitore ( subvencije za nova radna mesta i brojne olakšice).

Naime, radi se o građevinskom zemljištu označenom kao kat.par.broj 296/1 u površini od 0.64,47 ha i kat.par.broj 296/4 u površini od 0.09,20 ha, obe opisane u Listu nepokretnosti broj 1750 KO Varoš Kosjerić.

Kontakt osobe: Predsednik opštine Kosjerić – Dragan Vujadinović, telefon – 069/20 99 287 Pomoćnik predsednika za investicije – Dragan Milaković, telefon – 069/82 56 256 Šefica Kancelarije za LER – Danijela Ilić, telefon – 069/ 82 56 213