Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja odobrilo 3,6 miliona dinara opštini Kosjerić za sufinansiranje mera aktivne politike zapošljavanja

Republika Srbija

Ministarstvo ekonomije i ekonomskog razvoja

 

16. februar 2011. godine

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je odobrilo 3,6 miliona dinara ( 49, 32% ukupno planiranih sredstava) opštini Kosjerić za sufinansiranje mera aktivne politike zapošljavanja. Odobreno je finansiranje sledećih mera:

- Program pripravnika – 2, 5 miliona dinara,

- Obuke – 400 hiljada dinara,

- Sufinansiranje poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima – 400 hiljada dinara i

- Subvencija za samozapošljavanje – 300 hiljada dinara.

Opština će aktivne mere zapošljavanja u 2011. godini sufinansirati sa 3, 7 miliona dinara.

Odgovorna lica: Predsednik opštine Kosjerić – Dragan Vujadinović
Šefica Kancelarije za LER – Danijela Ilić