Naslovna Lokalna samouprava
Lokalna samouprava PDF Štampa El. pošta

Lokalna samouprava je autonomni sistem upravljanja lokalnim zajednicama, konstituisanim na užim delovima državne teritorije. Ona je istovremeno originerna i osnovna organizacija vlasti. Razvijenost lokalne samouprave je i jedan od uslova demokratije i pravne države. Kako je samouprava lokalnim zajednicama pravo građana obično garantovano ustavom, za državu ono znači obavezu da stvori uslove za kontinuirano funkcionisanje lokalne zajednice kao celine.

 

Javne nabavke i javni pozivi


   

Obrasci i Formulari

 
-------------------------------------------------
 ---------------------------------
 -------------------
 -----
 -----
 ----------------
------------------------------
-------------------------------------------------