Informator o radu CSR azuriran 31.12.2014. godine

Opština Kosjerić

Centar za socijalni rad

 

Utorak, 20. januar 2015. godina

Kosjerić. Centar za socijalni rad kao ustanova socijalne zaštite je u smislu odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), a u skladu sa Uputstvom o izradi i objavljivanju informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik RS", br.68/10) koji je doneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u obavezi da izradi, objavi i redovno ažurira.

Uskladu sa napred navedenim Centar za socijalni rad Kosjerić objavljuje Informator o radu ažuriran 31.12.2014. godinu na web-prezentaciji opštine Kosjerić.