Петак, 10.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

18. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 18. децембар 2017. године (понедељак) у сали број 3 (сала у приземљу), са почетком у 10,00 сати: 

18. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЧЕТВРТОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 3. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 4. НАЦРТ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 5. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
 6. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ РАДНИМ ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 8. НАЦРТ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 9. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 10. НАЦРТ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 11. КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 12. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА КЈП "ЕЛАН", КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 13.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА", КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 14. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ДУБОКО", УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 15. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "ДУБОКО", УЖИЦЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГУ ТРЕТМАНА И БЕЗБЕДНОГ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА.
 16. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О НЕРАСПОРЕЂЕНОЈ ДОБИТИ КЈП "ДУБОКО", УЖИЦЕ И ПРЕПОРУКА.
 17. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ", КОСЈЕРИЋ.
 18. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ", КОСЈЕРИЋ.
 19. ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ", КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 20. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВД ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
 21. НАЦРТ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 22. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 23. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА.
 24. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР, ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ.
 25. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР, ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ.
 26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ.
 27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ.
 28. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.
 29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ.
 30. ПРЕДЛОГ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У КОСЈЕРИЋУ.
 31. ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ.
 32. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo