Среда, 08.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

40. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/2008), С А З И В А М за 15. април 2019. године (понедељак) у сали број 3 (приземље), са почетком у 9,00 сати:

40. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРВОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА , ТРГОВА И ЗАСЕЛАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 4. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 5. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 6. НАЦРТ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ , НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ.
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ''ЧОБАНСКИ ДАНИ 2019''.
 10. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ДУБОКО '', УЖИЦЕ.
 11. НАЦРТ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 13. ПРОГРАМ РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ОЛГА ГРБИЋ'', КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 16. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА, УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 17. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УПУЋЕНИХ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ.
 19. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo