Среда, 08.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

59. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 24. фебруар 2020. године (понедељак), у сали број 3 (приземље), са почетком у 9,00 сати: 

59. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРВОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 2. НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА "ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС" ИЗ ЧАЧКА.
 4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ НА КОМЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОКУПЉАЊЕ.
 5. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 6. НАЦРТ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 7. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 8. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА ЗА ОПШТИНСКУ НАГРАДУ-ПОВЕЉУ.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ОЛГА ГРБИЋ У КОСЈЕРИЋУ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 11. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТУРИСТИЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ "ЧОБАНСКИ ДАНИ" КОСЈЕРИЋ.
 12. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ЈАВНИХ ПРИХОДА.
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ, НЕПОКРЕТНОСТИ-ГАРАЖА.
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУПНЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ "АТЛЕТСКОМ КЛУБУ КОСИЈЕР".
 15. НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О ВИСИНИ И УСЛОВИМА НАЧИНА ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО, ЗА ИЗАБРАНА, ИМЕНОВАНА, ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ.
 16. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 17. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 18. ГОДИШЊИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОПШТИНУ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 20. ПРОГРАМ РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 21. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА.
 22. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА.
 23. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ.
 24. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ -31.12.2020. ГОДИНЕ.
 25. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 26. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 27. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 28. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 29. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 30. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИТО ИГУМАНОВИЋ", КОСЈЕРИЋ.
 31. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИТО ИГУМАНОВИЋ", КОСЈЕРИЋ.
 32. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ.
 33. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 34. ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "ОЛГА ГРБИЋ", КОСЈЕРИЋ.
 35. ПРЕДЛОГ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРА УСЛЕД УЈЕДА ПСА.
 36. ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ. 
 37. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo