Понедељак, 01.06.2020. Званична презентација Општине Косјерић

55. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 20. децембар 2019. године (петак) у сали број 3 (приземље), са почетком у 09,00 сати:

55. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПЕТОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОСЈЕРИЋ.
 4. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 5. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 6. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВИДИК" ДИВЧИБАРЕ.
 7. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП "ГРАДИНА" У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ, ЗА ПОТРЕБЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КРЕЧЊАКА КАО ТЕХНИЧКО ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА.
 8. ЗАХТЕВ ЗА ФОРМИРАЊЕ НОВЕ МЕШОВИТЕ ГРУПЕ, ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ОЛГА ГРБИЋ" КОСЈЕРИЋ.
 9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА.
 10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЗАЛОЖНОЈ ИЗЈАВИ.
 11. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА.
 12. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ, ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ.
 13. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ "ДУБОКО" УЖИЦЕ.
 14. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ "ДУБОКО" УЖИЦЕ.
 15. САГЛАСНОСТ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ОДЛАГАЊА ОТПАДА ЗА 2020. ГОДИНУ.
 16. НАЦРТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 17. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КЈП "ЕЛАН" КОСЈЕРИЋ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. - 30.09.2019. ГОДИНЕ.
 18. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА КЈП "ЕЛАН" КСОЈЕРИЋ.
 19. НАЦРТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП "ЕЛАН" КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 20. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КОСЈЕРИЋ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. - 30.09.2019. ГОДИНЕ.
 21. ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КОСЈЕРИЋ - ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СУБВЕНЦИЈА.
 22. НАЦРТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 23. САГЛАСНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА НА УТВРЂЕНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНОГ ПСА У ПРЕДМЕТУ ГОРДАНЕ МИЈАИЛОВИЋ.
 24. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМНОГ РАСКИДА УГОВОРА У ВЕЗИ РАСПОЛАГАЊА СТАМБЕНОМ ЈЕДИНИЦОМ - МИЛИВОЈЕ НИКИЋ.
 25. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О НАКНАДИ ШТЕТЕ - РАДЕ ЂЕБИЋ.
 26. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УПУЋЕНИХ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ.
 27. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo