Петак, 04.12.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Додатне мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања од 19.03.2020. године

Четвртак, 19. март 2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања коју су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/2006) донели Председник Републике Србије, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић на седници одржаној 19.03.2020. године, донео је Н А Р Е Д Б У која треба да допринесе сузбијању и гашењу епидемије CORVID-19 на територије општине Косјерић, и то:

 1. Сви угоститељски објекти (ресторани, кафићи, барови и остали угоститељски објекти) могу радити од 08,00 до 19,00 часова. Исто се односи и на објекте у којима се приређују забавне игре и игре на срећу. У наведеним објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 (педесет) лица, с тим да дистанца између лица мора бити најмање 2 (два) метра, као и да на површини од 4 (четири) квадратна метра не може бити више од једног лица. Исто се односи на просторе испред угоститељских објеката који се користе за ту намену.
  Власници објеката су у ОБАВЕЗИ да испред објекта назначе укупан број лица која могу боравити истовремено унутар тог објекта.
 2. Овом наредбом ставља се ван снаге тачка 1. Наредбе од 16.03.2020. године.

Апелује се на грађане општине Косјерић да поштују мере донете на основу Одлуке о увођењу ванредног стања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-4/2020
Датум: 19.03.2020. године
К о с ј е р и ћ

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Жарко Ђокић

Мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања Владе Републике Србије можете погледати на сајту Владе ОВДЕ.

Додатне мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања

Уторак, 17. март 2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања коју су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/2006) донели Председник Републике Србије, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић на седници одржаној 17.03.2020. године, донео је више Н А Р Е Д Б И које треба да допринесу сузбијању и гашењу епидемије CORVID-19 на територије општине Косјерић, и то:

 1. Налаже се општинској управи општине Косјерић да формира КОЛ ЦЕНТАР са бројем 060/82-56-377 са дежурством од 08,00 до 20,00 часова.
 2. Забрањује се рад дечијих играоница.
 3. Активирају се председници и повереници Месних заједница и обавезују да сачине спискове лица старијих од 65 година која живе сама и исте доставе Штабу у року од 2 дана.
 4. Сви потребни ресурси јавних комуналних предузећа чији је оснивач Општина Косјерић стављају се на располагање Штабу за ванредне ситуације и обавезују исти да у року од два дана доставе Штабу списак расположивих лица осим којима одобре плаћено одсуство по основу болести, родитељима малолетне деце млађе од 12 година и старијих од 60 година и списак возила.
 5. Допуњује се тачка 6. Наредбе од 16.03.2020. године и гласи:
  Наређује се директним и индиректним корисницима буџета да у складу са својим техничким могућностима омогуће запосленима рад од куће, а запослена лица који су родитељи малолетне деце до 12 година старости (једном родитељу), хронично болесним и старијим од 60 година, омогући плаћено одсуство, а осталим правним и физичким лицима издаје се П Р Е П О Р У К А да поступе исто.
 6. ЗУТР "Пекара код Вењера", ул. Карађорђева 3, вл. Александар Радојичић, мора ускладити свој рад са мерама Владе Републике Србије поштујући све санитарно-хигијенске услове. Угоститељска делатност ограничена је у времену од 08,00 до 20,00 часова НАРЕДБОМ од 16.03.2020. године.

Апелује се на грађане општине Косјерић да поштују мере донете на основу Одлуке о увођењу ванредног стања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-4/2020
Датум: 17.03.2020. године
К о с ј е р и ћ

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Жарко Ђокић

Мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања Владе Републике Србије можете погледати на сајту Владе ОВДЕ.

Саопштење Центра за социјални рад Косјерић

Уторак, 17. март 2020.

У складу са здравственим препорукама, а имајући у виду Одлуку о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), Центар за социјални рад Косјерић ће до даљњег захтеве примати путем телефона на број 031/782-541 сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Како би се и у новонасталим околностима везаним за тренутну епидемиолошку ситуацију свим грађанима пружила благовремена и квалитетна социјална и породично-правна заштита из делокруга рада ове установе, грађани своје захтеве по разним основама могу подносити Центру за социјални рад Косјерић и електронским путем на е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. након чега ће у току поступка уколико се за то укаже потреба бити писаним или телефонским путем позивани.
Управни акти по захтевима странака у виду решења, потврда, уверења и слично, подносиоцима захтева биће достављани путем поште на кућну адресу.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ

Мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања

Понедељак, 16. март 2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања коју су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/2006) донели Председник Републике Србије, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић на седници одржаној 16.03.2020. године, донео је више Н А Р Е Д Б И које треба да допринесу сузбијању и гашењу епидемије CORVID-19 на територије општине Косјерић, и то:

 1. Сви угоститељски објекти (ресторани, кафићи, барови и остали угоститељски објекти) могу радити од 08,00 до 20,00 часова. Исто се односи и на објекте у којима се приређују забавне игре и игре на срећу. У наведеним објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 (педесет) лица.
 2. Прекида се рад свих школских и предшколске установе.
 3. прекида се рад свих спортских објеката на територији општине Косјерић и одржавање спортских, туристичких и културних догађаја и манифестација, као и рад спортских теретана.
 4. Црвени крст ће вршити дистрибуцију лекова и осталог на кућну адресу старијих и болесних корисника.
 5. Сви потребни ресурси јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Општина Косјерић стављају се на располагање Штабу за ванредне ситуације.
 6. Свим правним и физичким лицима и предузетницима издата је препорука да омогуће рад од куће тешким хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година.

Апелује се на грађане општине Косјерић да поштују мере донете на основу Одлуке о увођењу ванредног стања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-4/2020
Датум: 16.03.2020. године
К о с ј е р и ћ

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Жарко Ђокић

Мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања Владе Републике Србије можете погледати на сајту Владе ОВДЕ.

Увид у део Јединстевног бирачког списка за подручје општине Косјерић

Четвртак, 05. март 2020.

На основу члана 14. став 1. и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 104/09 и 99/11) и тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ("Службсни гласник РС", бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Косјерић

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Косјерић, изложен је у седишту Општинске управе Косјерић, Косјерић, ул. Олге Грбић број 10, канцеларија број 2.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су унисани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Косјерић могу поднсти Општинској управи у времену од 07.30-15.30 часова сваког радног дана и у нерадне дане најкасније до дана закључења бирачког списка 10.04.2020. године до 24.00 часа.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 04.04.2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише подагак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Косјерић (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичпој интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

У Косјерићу, 5. марта 2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Славица Петровић

Дом здравља добио грант Министарства здравља и Светске банке

Среда, 04. децембар 2019.

grant dz kosjeric04122019У петак 29.11.2019. године у Амфитеатру Ургентног центра Клиничког центра Србије одржано је свечано потписивање уговора о додели грантова за унапређење квалитета примарне здравствене заштите.
Финансијска средства и подршка спровођењу програма грантова за пројекте усмерене на унапређење квалитета здравствених услуга у примарној здравственој заштити обезбеђени су у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије“ Министарства здравља и Светске банке.
Oд 159 Домова здравља у Републици Србији, 83 Дома здравља добила су грант.
На нивоу Здравственог центра Ужице пет Организационих јединица добило је грант од којих је једна Дом здравља Косјерић.
Менаџмент Дома здравља Косјерић још једампут је потврдио да су брига о здрављу својих суграђана, као и унапређење у пружању здравствених услуга њихови апсолутни циљеви.
Несебичним трудом и радом пројектног тима израђен је пројекат за који су одобрена средства у износу од 1.920.000,00 РСД, а чији су циљеви:
Унапређење квалитета у лечењу хроничних болести (дијабетеса и кардиоваскуларних болести), унапређење квалитета здравствене заштите жена и повећање обухвата циљаног становништва у погледу превентивних здравствених услуга и програма скрининга. Стратегија реализације овог пројекта подразумева набавку кардиолошке ултразвучне сонде, као и едукацију специјалисте опште медицине и специјалисте гинекологије и акушерства из области ултразвук срца, ултразвук крвних судова екстремитета и врата и ултразвук дојки. Код пацијената код којих након скрининга постоје индикације или фактори ризика, патолошке промене биле би дијагностиковане у најранијој фази чиме би се започело благовремено лечење. Пацијентима би здравствена заштита била доступнија и неби морали на овакве прегледе да чекају, нити да се излажу трошковима одласка на ове прегледе у Ужице. Такође планирана је и едукација високе струковне медицинске сестре у школи цервикалне цитологије за цитоскринере. До сада током превентивних гинеколошких прегледа узоркован је материјал за Папа тестове и слат на читање у ОБ Ужице, такође током превентивног гинеколошког прегледа вршен је клинички преглед дојки а пацијенткиње са уоченим променама упућиване се на УЗ у ОБ Ужице. Након едукације превентивни гинеколошки прегледи били би потпуни а пацијенткиње код којих већ постоје промене могле би да се прате и контролишу у Дому здравља Косјерић. Набављена опрема и едукован кадар је нешто што ће остати Дому здравља Косјерић и након истека финансирања овог пројекта. Пројектне активности наставиће да се спроводе континуирано у свакодневном раду. Организационе промене биће усвојене као начин функционисања Дома здравља у пружању здравствених услуга чиме ће здравствена заштита становницима са ове територије бити доступнија, обављени прегледи потпунији и квалитетнији.

Општина Косјерић приступа Покрету за децу "ТРИ ПЛУС".

Четвртак, 28. новембар 2019.

logo tri plusПоштовани суграђани,
Општина Косјерић приступа Покрету за децу "ТРИ ПЛУС". С тим у вези, позивају се родитељи са територије општине Косјерић, са троје или више деце, од којих је најмање једно малолетно, да се пријаве за издавање "Поносне картице".

Потребна документација се може преузети на Инфо пулту Општинске управе Косјерић или на сајту општине Косјерић.
Попуњена документација се предаје на Инфо пулту Општинске управе Косјерић.
За више детаља у вези "Поносне картице" родитељи се могу информисати на сајту Покрета за децу "ТРИ ПЛУС".

Захтев за издавање картице можете преузети ОВДЕ.
Образац пристанка на обраду података можете преузети ОВДЕ.

Обавештење Комисије за спровођење избора у месним заједницама

Петак, 15. новембар 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Косјерић
Комисија за спровођење избора
за Савет месних заједница
Број: 013-2/2019
Датум:15.11.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани да ће се 22. децембра 2019. године одржати избори за Савет месне заједнице Тубићи и Савет месне заједнице Маковиште.
Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице Тубићи, односно Маковиште, кога потписаним и овереним изјавама подржи најмање три (3) бирача који имају пребивалиште и бирачко право на територији месне заједнице на коју се кандидатура односи.
Рок за подношење кандидатуре је до 08.12.2019. године до 24:00 часа.
Образце који се подносе уз кандидатуру заинтересовани кандидати могу преузети у канцеларији број 1 (инфо-пулт) у згради Општине Косјерић, адреса: Олге Грбић бр. 10 Косјерић, или на сајту општине Косјерић.
Кандидатура се подноси Комисији за спровођење избора за Савет месних заједница преко писарнице општине Косјерић.
Бирачи са територије Месних заједница Тубићи и Маковиште могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка до 08.12.2019. године када ће општинска управа општине Косјерић закључити бирачки списак за изборе Савета месних заједница Тубићи и Маковиште.

Председник Комисије,
Мирољуб Косорић

Рокове за вршење изборних радњи можете преузети ОВДЕ.
Упутство за спровођење избора за чланове Савета месних заједница можете преузети ОВДЕ.

Образац МЗ - 1: Изјава бирача да подржава кандидата за члана Савета Месне заједнице можете преузети ОВДЕ.
Образац МЗ - 2: Кандидатура за члана Савета Месне заједнице можете преузети ОВДЕ.
Образац МЗ - 3: Списак бирача који својим потписима подржавају можете преузети ОВДЕ.
Образац МЗ - 4: Потврда о изборном праву кандидата за члана Савета Месне заједнице можете преузети ОВДЕ.

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 9/2020
  (30.11.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo