Обавештење Комисије за доделу јавних признања и награда

Петак, 1. фебруар 2019. 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 9/08) и чланa 3, 5 и 15. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић која се додељује поводом Дана општине 7. марта, Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић 

О Б А В Е Ш Т А В А

Скупштина општине Косјерић, на седници 8. фебруара 2014. године, донела је Одлуку о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић. Текст Одлуке можете видети на званичном сајту општине Косјерић или га преузети у канцеларији број 26. На основу нове Одлуке скупштинска Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић је расписала конкурс. 
Сва правна и физичка лица, друге организације и удружења грађана могу доставити своје предлоге за доделу јавних признања и награда. 
Могу се предлагати истакнути појединци, правна лица, друге организације и удружења грађана, који су постигли запажене резултате у својим активностима у прошлој години. 
Образложени предлози подносе се општинској писарници општине Косјерић, канцеларија у приземљу до 19. фебруара 2019. године, до 12,00 сати. 
Нелаговремени и необразложени предлози неће се разматрати. 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ