Четвртак, 22.10.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Саопштење КЈП "Елан"

Среда, 16. септембар 2020. 

САОПШТЕЊЕ КЈП "ЕЛАН"

Надзорни одбор КЈП "Елан" Косјерић разматрао је на седници одржаној 15.09.2020. године Закључак Општинског већа број 06-36/2020 од 11.08.2020. године и Захтев за умањење рачуна за воду групе грађана и донео

О Д Л У К У

да се грађанима чија су домаћинства поплављена 23.06.2020. године и који поднесу захтев за умањење рачуна одобри умањење рачуна за износ утрошене воде и испуштене канализације у месецу јулу 2020. године. 

Одлука важи до краја 2020. године до када је и рок за подношење захтева грађана. 

Директор КЈП "Елан"
Миодраг Марковић

Проглашена ванредна ситуација због вируса COVID-19

Уторак, 21. јул 2020.

Република Србија
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 87-9/2020
Датум: 21.07.2020. године
К о с ј е р и ћ

На основу члана 38. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/2018 ), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Председник општине Косјерић доноси

О Д Л У К У

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација, дана 21.07.2020. године у 09,00 часова на територији општине Косјерић. 
  2. Ванредна ситуација се проглашава услед погоршања епидемиолошке ситуације у вези са вирусом COVID-19 на подручју општине Косјерић. 
  3. ОДЛУКА ступа на снагу даном доношења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
Жарко Ђокић

Одлука о одлагању 40. "Чобанских дана"

Среда, 08. јул 2020. 

Организациони одбор манифестације 40. „Чобански дани“, на основу члана 8. став 1. тачка 5. Одлуке о туристичкој манифестацији Чобански дани („Службени лист општине Косјерић“, број 2/20), сагласно препоруци Штаба за ванредне ситуације општине Косјерић број 87-8-6/2020 од 06.07.2020. године, на телефонској седници одржаној 08.07.2020. године донео је

О Д Л У К У
О одлагању туристичке манифестације 40. „Чобански дани“

  1. ОДЛАЖЕ СЕ културно-туристичка манифестација 40. „Чобански дани“ заказана за 10. 11. и 12. јул 2020. године.
  2. О овој Одлуци обавестити јавност путем средстава јавног информисања и званичног сајта општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Штаб за ванредне ситуације општине Косјерић, разматрајући актуелно стање и епидемиолошку ситуацију у вези са вирусом COVID-19, а у циљу спречавања ширења заразе овим вирусом, донео је препоруку да се одржавање културно-туристичке манифестације 40. „Чобански дани“ одложи.
Имајући у виду препоруку Штаба за ванредне ситуације, Организациони одбор манифестације 40. „Чобански дани“ је, због епидемиолошке ситуације са вирусом COVID-19 на телефонској седници донео Одлуку као у диспозитиву.

Председник Организационог одбора,
Жарко Ђокић

Обавештење у вези пријаве штете настале изливањем реке Скрапеж

Среда, 24. јун 2020. 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Косјерић који су претрпели штету на објектима изливањем реке Скрапеж, да захтев за излазак Комисије за процену штете могу поднети на писарници Општинске управе на утврђеном обрасцу за пријаву штете.
За више информација грађани могу позвати дежурни телефон 031/781-460, од 07,30 до 15,30 часова.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Командант Штаба, 
Жарко Ђокић

Саопштење Завода за интелектуалну својину

Среда, 17. јун 2020. 

Поштовани, 

Обавештавамо Вас да су од 06.12.2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине. 

Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%. 

Поштовани суграђани, искористите ову погодност, поднесите електронску пријаву и уштедите новац. 

Додатне информације о подношењу електонских пријава Заводу за интелектуалну својину можете да видите на званичном сајту Завода www.zis.gov.rs

Увид у део Једниственог бирачког списка

-Уторак, 12. мај 2020.

На основу члана 14. став 1. и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутсгва за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18 и 67/20), Општинска управа општине Косјерић,

О Б А В Е Ш Т А В А

Грађане Општине Косјерић да је део Јединственог бирачког списка за територију општине Косјерић, изложен у седишту Општинске управе Косјерић, Ул. Олге Грбић број 10, канцеларија број 2. 
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. 
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Косјерић могу поднети Општинској управи у времену од 07,30-15,30 часова сваког радног дана и у нерадне дане најкасније до дана закључења бирачког списка 05.06.2020. године до 24 сата. 
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку но коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази. 
Грађани могу од расписивања избора за пародне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 30.05.2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Косјерић (изабрано место гласања). Изабрано место гласања може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка. 
Јединственн бирачки списак се закључује 05.06.2020. године у 24 часа.
Након закључења Јединственог бирачког списка, све промене у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку) на начин и по поступку утврђеном законом до 17.06.2020. године у 24 часа врши Министарство државне управе и локалне самоуправе. 
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности. 
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и елекгронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/

Начелник Општинске управе, 
Славица Петровић

[ВАЖНО] Потврђен први случај вируса Covid-19 у Косјерићу

Четвртак, 30. април 2020.

covid 19Први случај инфекције вирусом Covid-19 у општини Косјерић потврђен је данас. У питању је мушкарац стар 33 године који је био у контакту са особом из Пожеге за коју је потврђено раније да је инфицирана. Пет чланова породице оболелог је такође тестирано на вирус Covid-19, али они нису инфицирани.

Лица која су била у контакту са оболелим, њих 19 из Мушића и Тубића, одмах су стављени у самоизолацију од 14 дана и под надзором су полиције.

Имаући у виду да сада имамо потврђен случај инфекције још једном апелујем она грађане да се строго придржавају мера заштите како бисмо избегли ширење вируса.

Радно време малопреодајних објеката за снабдевање грађана старијих од 65 година

Четвртак, 09. април 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Косјерић да ће следећи малопродајни објекти радити у петак 10. априла 2020. године од 04,00 до 07,00 часова, за потребе снабдевања суграђана старијих од 65 година:

"ЕУРОПРОМ" д.о.о. Милеве Косовац бб;
ТР "СУНЦОКРЕТ", Кнеза Алексе Поповића 2а;
"ПРЕХРАНА" д.о.о. - Карађорђева 29-31;
ТЗР "МЕРИЦА", Карађорђева 84;
СЗТР "СОФИ", Борко Ерчевић ПР, Сеча Река бб;
СУТРЗ "ПУТНИК", Милоје Јовановић ПР, Варда бб.

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 7/2020
  (14.10.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo