Subvencija za poslodavce

 
 
Opština Kosjerić
Javni pozivi
Pripremila:
Mirjana Veselinović
Utorak, 03. april 2012. g. 

Kosjerić. Opština Kosjerić objavljuje sledeći Javni poziv:

Subvencija za poslodavce (pravna lica) koji obavljaju delatnost po klasifikaciji sektor C – prerađivačka industrija, sa područja opštine Kosjerić – Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara poslodavcima iz oblasti prerađivačke industrije koji su od 01.01.2012. godine zaposlili 5-10 novih radnika sa evidencije NSZ/ispostava Kosjerić.

Javni poziv traje 15 dana od dana objavljivanja poziva na sajtu opštine Kosjerić.

Za sve detaljnije informacije o Javnom pozivu javiti se Mirjani Veselinović na sledeće brojeve telefona: 031/780 044 i 069/82 56 223.

Dokumentacija za učešće u Javnom pozivu