Недеља, 13.06.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача у 2020. години

Среда, 18. новембар 2020. 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 66. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2020. годину ("Службени лист општине Косјерић", бр. 5/20) и Одлуке Председника општине Косјерић број 320-16/2020 од 18.11.2020. године, Председник општине Косјерић расписује:

КОНКУРС
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА
КРАВА И КРМАЧА У 2020. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 • Право на регресирање вештачког осемењавања имају физичка лица- носиоци регистрованих пољопривредних газдинства у активном статусу са пребивалиштем и производњом на територији општине Косјерић. 
 • Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца или члана пољопривредног газдинства. 
 • Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача. 
 • Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи. 
 • Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2020. годину за ове намене су 2.000.000 динара.  
 • Одобравање захтева и исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева све до момента утрошка опредељених средстава. 
 • Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев. 
  Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 28.12.2019. до 25.12.2020. године. 
 • Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно административно проверен од стране саветника за пољопривреду општинске управе Косјерић. 

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2020. годину. 
 • Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена. 
 • Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте- оргинал на увид. 
 • Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци. 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 20.11.2020. године до 25.12.2020. године. 

Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани. 

У Косјерићу 18.11.2020. године.  

Председник општине, 
Жарко Ђокић

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 9/2021
  (05.04.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo