Четвртак, 05.08.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Косјерић

Понедељак, 02. новембар 2020. 

ЈАВНИ КОНКУРС
За избор директора Туристичке организације општине Косјерић

1. Назив радног места:

Директор, за мандатни период од 4 године. 

2. Услови:

 • Пунолетно и пословно способно лице, 
 • Држављанин РС, 
 • Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
 • Радно искуство од 4 године и најмање 2 године искуства на руководећим пословима, 
 • Да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци, 
 • Познавање рада на рачунару, 
 • Активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете. 

3. Уз пријаву приложити:

 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
 • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 
 • Диплома о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), 
 • Доказ о радном искуству (потврда послодавца и фотокопија радне књижице), 
 • Доказ о радном искуству на руководећим пословима (одлуке о именовању), 
 • Уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, 
 • Оверену фотокопију личне карте (извод из читача), 
 • Биографију са контакт подацима, 
 • Предлог програма рада и развоја туризма општине Косјерић као саставни део конкурсне документације. 

4. Рок за пријаву:

10 дана од дана објављивања конкурса на адресу Туристичке организације општине Косјерић, Карађорђева 66. 31260 Косјерић, са назнаком „Конкурс за избор директора". 

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo