Четвртак, 05.08.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни увид у измене и допуне Плана генералне регулације града Косјерића

Среда, 21. октобар 2020. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 3 1/2019, 37/2019 др. закон и 9/2020 и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС",бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАДА КОСЈЕРИЋА

Јавни увид трајаће 30 дана, и то почев од 22.10.2020. године закључно са 20.11.2020. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. 
Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, на адресу Општинска управа Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић 31260, закључно са 20.11.2020. године. Јавна седница Комисије за планове одржаће се 23. новембра 2020. године, са почетком у 12,00 часова, у сали бр. 3, у приземљу зграде општине Косјерић. 
По завршеном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

Општинска управа општине Косјерић
Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове

Материјал можете преузети ОВДЕ

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo